Vi indhenter kun personlige data, når det er nødvendigt for os at bruge dem, det sker i forbindelse med at du køber varer på webshoppen - hvor vi indhenter navn, efternavn og leveringsadresse. Alt data bliver behandlet i følge de gældende love.

Vi opbevarer kun data - så lang tid der er en juridisk forpligtelse hertil.

Oplysninger vi indsamler 

Hvis du ønsker, at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for, at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies, til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger, som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Nea Saya I/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 

  • Besøger vores hjemmeside

  • Gennemfører et køb af vores produkter

  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev

  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.neasaya.com er:

Nea Saya I/S
Pilestræde 55, 4. mf.
1112 København K

CVR nr. 41607696

 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger, som navn og adresse, indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse, indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt eller din ydelse, indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Stripe, inklusiv information der er nødvendig for, at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker, at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 

Vi har vores hjemmeside hos www.wix.com og betalingssystem gennem Stripe, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i www.wix.coms datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for, at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører, er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere, behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler, med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Som den registrerede, har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til, at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

  • At få slettet persondata
     

Du har derudover ret til, at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@neasaya.com.

Persondatapolitik hos Nea Saya I/S